Anneke de Koning

terug naar het trainingsoverzicht

Basistraining persoonlijk en oplossingsgericht contact

trainingen

Wat leer je?

Je leert

  • vanuit je kwaliteiten en talenten persoonlijk oplossingsgericht contact te leggen en vast te houden
  • actief en empathisch te luisteren
  • emoties te herkennen, erkennen en verkennen en weerstanden om te buigen – van en bij jezelf en de ander
  • wat de vraag achter de vraag is – het belang, de behoefte achter het standpunt
  • dat een slecht nieuws gesprek goed gevoerd kan worden
  • te werken met de Methode Overijssel – structuur van het voorbereiden en voeren van een (telefoon)gesprek en informeel overleg
  • een conflictdiagnose te maken met behulp van de escalatieladder
  • verwachtingenmanagement

Voor wie?

Iedereen die meer wil weten en ervaren wat persoonlijk oplossingsgericht contact voor hem/haar in (de kanteling naar) de participatiesamenleving betekent en hoe van daaruit invulling gegeven kan worden aan de uitnodigende informele aanpak.

Voor medewerkers met telefonische en/of face-to-face burgercontacten in alle fasen van het besluitvormingsproces. Voor medewerkers die veel intern communiceren en adviseren. Voor leidinggevenden en bestuurders.

Hoe gaan we te werk?

Voorafgaand aan de training ontvangt de deelnemer een voorbereidingsformulier waarin wensen en verwachtingen kenbaar gemaakt worden.

Een drie-daagse training (6 dagdelen) in een gemengde groep of in een team van maximaal 8 (1 trainer) of 16 (2 trainers).

Goede mix tussen theorie en praktijk. Vooral veel zelf ervaren en doen op basis van persoonlijke eigen praktijkzaken en persoonlijke ervaringen.

 

terug naar het trainingsoverzicht