Anneke de Koning

terug naar het trainingsoverzicht

Goed voeren van slecht nieuws gesprekken

trainingen

Wat leer je?

Je leert

  • het slecht nieuws gesprek goed voor te bereiden
  • de klap direct uit te delen (KISSS)
  • de klap op te vangen
  • emoties te herkennen, erkennen en verkennen
  • vanuit een explorerende gedragsstijl samen met de ander te zoeken naar mogelijke acceptatie van het slechte nieuws om vandaaruit te onderzoeken wat er nog wél kan.
  • regie te houden op het gesprek en het gesprek goed af te sluiten

Voor wie?

Iedereen die in zijn dagelijks werk met enige regelmaat slecht nieuws gesprekken voert en wil leren het slechte nieuws direct en helder over te brengen om vervolgens de klap goed op te kunnen vangen en van daaruit met de ander te zoeken naar acceptatie en naar wat er nog wél kan. Van medewerker tot leidinggevende tot bestuurder.

Hoe gaan we te werk?

Voorafgaand aan de training ontvangt de deelnemer een voorbereidingsformulier waarin wensen en verwachtingen kenbaar gemaakt worden.

Een één-daagse training (2 dagdelen) in een gemengde groep of in een team van maximaal 8 (1 trainer) of 16 (2 trainers).

 

terug naar het trainingsoverzicht