Anneke de Koning

terug naar het trainingsoverzicht

Probleemoplossend onderhandelen

trainingen

Wat leer je?

Je leert

  • het onderscheid te maken tussen principieel en probleemoplossend onderhandelen
  • zacht, hard en probleemoplossend onderhandelen in de praktijk te ervaren
  • de bewuste keuze te maken voor probleemoplossend onderhandelen
  • onderscheid te maken tussen de one shooter en de repeat player
  • hart op de relatie en hard op de zaak te zijn
  • het goede onderhandelingsklimaat te creëren en vast te houden
  • objectieve criteria te hanteren
  • je BAZO te kennen

Voor wie?

Voor medewerkers met veelal face-to-face contacten met burgers, bedrijven en instellingen in alle fasen van het besluitvormingsproces. Voor medewerkers die veel intern communiceren en adviseren. Voor leidinggevenden en bestuurders.

Hoe gaan we te werk?

Voorafgaand aan de training ontvangt de deelnemer een voorbereidingsformulier waarin wensen en verwachtingen kenbaar gemaakt worden.

Een één-daagse training (2 dagdelen) in een gemengde groep of in een team van maximaal 8 (1 trainer) of 16 (2 trainers).

 

terug naar het trainingsoverzicht